Téma: týrané ženy

Mami, slituj se /
Život s nepřítelem : byla jsem ženou tyrana /
Dětská nevěsta : vzepřela jsem se krutým tradicím /
Ukradený syn /